RegiVervoer is onderweg

Het verzorgen van groepsvervoer met auto of bus is al jarenlang een typische activiteit van welzijn. Vele busjes rijden door het land voor dagjes-uit, boodschappen, ziekenhuis- en familiebezoek, veelal gereden en gecoördineerd door vrijwilligers. Deze service vult het gat dat ontstaat als het reguliere openbaar vervoer geen soelaas biedt en alternatieven te duur blijken of er gewoon niet zijn. Steeds vaker gaat deze dienstverlening behoren tot de primaire activiteiten van welzijn en dus biedt RegiCare nu een oplossing ter ondersteuning van de administratieve werkzaamheden die dit met zich meebrengt: RegiVervoer.

RegiVervoer is onderdeel van de RegiCare-Suite en ondersteunt de planning van vervoer door vrijwilligers met bussen. De basis bestaat uit de registratie van voertuigen, vrijwillige chauffeurs en deelnemers. Op eenvoudige wijze kunnen ritreserveringen en de beschikbaarheid van vrijwilligers en voertuigen worden vastgelegd, evenals de voertuigkenmerken (aantal zitplaatsen, rolstoelplaatsen, etc.). Uiteraard ontbreken de overzichten van deelnemers, vrijwillige chauffeurs en de voertuigen niet.

RegiVervoer is vanaf april 2018 voor iedereen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Dirk Winkel, M: 0682946710, E: dwinkel@adsysco.nl

 

Klantendag AdSysCo 2018

De inschrijving voor de AdSysCo-klantendag is geopend. Deze dag is bedoeld om in een ontspannen ambiance inspiratie op te doen rondom het thema “Zorg & Welzijn 2020: een hele onderneming”. Het ondernemerschap in het sociaal domein staat die dag centraal. Wat is ondernemerschap en hoe kun je dat vorm geven? Wat is te leren vanuit de dienstenmarketing in het bedrijfsleven? En wat is te leren van de drie praktijkvoorbeelden die worden gepresenteerd.
Daarnaast is er volop gelegenheid om uw collega’s van andere organisaties weer eens te spreken, almede de medewerkers van AdSysCo.
Voor het programma van de AdSysCo klantendag 2018: zie http://klantendagadsysco.nl/#programma.