BEL gaat voor ANWB AutoMaatje

Vandaag is ANWB AutoMaatje van start gegaan in de BEL-combinatie. BEL is de ambtelijke samenwerking van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren. De drie wethouders van deze drie gemeenten gaven acte de présénce , evenals Anita Keita, de Bestuurder van Versa Welzijn. Voor Versa is dit de derde AutoMaatje-locatie in haar werkgebied. De andere twee zijn Huizen en Wijdemeren.

Toekomstdag 4 oktober 2018: ICT oplossingen voor een leefbare samenleving

Mijn naam is Piet de Groot en ik nodig u graag uit voor een goed gesprek over de kracht en mogelijkheden van een leefbare samenleving, samen met enkele collega’s van u uit uw regio. Ruim 35 jaar ben ik actief binnen het sociaal domein en dan met name in het werkveld welzijn.

Wij ontvangen vele maatschappelijke vraagstukken uit het hele land die wij vanuit onze rol en betrokkenheid graag met elkaar willen verbinden.

Net als u ben ik dagelijks bezig om alle mogelijkheden van samenredzaamheid te benutten en met slimme (ICT) oplossingen die de burger in regie zetten. Onderwerpen als eenzaamheid, participatie, vitale wijk, zelfredzaamheid, etc. hebben dagelijks onze aandacht. Samen met mijn collega’s bij AdSysCo maken wij ICT-oplossingen die welzijnsorganisaties helpen in hun werk voor een leefbare samenleving. Dit zijn er nu zo’n 200, waaronder Saam Welzijn in Dalfsen.

In die oplossingen combineren wij onze brede kennis en ervaring van welzijn met die van de ICT. Ik ben van mening dat een goede ICT-oplossing voor welzijn vooral veel kennis van het welzijnsdomein vraagt. Daarom zijn we nadrukkelijk bezig met dezelfde inhoudelijke vraagstukken als u en daarover willen we graag van gedachten wisselen. Dorine Folkertsma, voorheen o.a. werkzaam als directeur bij Welzin in Amersfoort, neemt u deze ochtend mee in het veerkrachtmodel. Dorine heeft dit model ontwikkeld, waarin de inhoudelijke thema’s waar u voor staat systematisch worden vertaald naar tactische keuzes en operationele activiteiten. Zij slaat vervolgens de brug naar de bijdrage van ICT.

Graag nodig ik u uit op 4 oktober voor een ochtend kennisuitwisseling bij Saam Welzijn (locatie: de Wiekelaar te Oudleusen, met het volgende programma:

9.30 uur: Ontvangst

9.45 uur: Opening en ontwikkelingen in het welzijnsveld (Piet de Groot, AdSysCo)

  • actuele thema’s anno 2018
  • werkende voorbeelden, bijdrage ICT

10.15 uur: Meer sociaal rendement door Veerkrachtbenadering 3.0 (Dorine Folkertsma, Stralende Adviezen & Projecten)

  • vanuit toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen van welzijn
  • naar een product- en dienstenportfolio ondersteunt vanuit ICT

11.15  uur  Koffiepauze

11.30 uur   De overstap naar het “veerkrachtmodel” (Marlies Overmars en/of Wout Noorman, Saam Welzijn)

  • ervaring vanuit Saam Welzijn over het veerkrachtmodel
  • de borging hiervan met RegiCare

11.45 uur  Sturen en verantwoorden vanuit visie (Dirk Winkel, AdSysCo)

  • weten wat je wilt en meten wat je doet, lessen uit de praktijk
  • RegiCare brengt een leefbare samenleving in beeld

12.15 uur  Afsluiting en aansluitend gezamenlijke lunch (tot ongeveer 13.00)

Wij verheugen ons op uw deelname om kennis uit te wisselen over onze gezamenlijke ambitie.

Uw deelname kunt u bekend maken per e-mail aan info@adsysco.nl (o.v.v. naam, organisatie, functie, e-mailadres).

Vanzelfsprekend zijn uw collega’s ook van harte welkom. Deelname is gratis.

Met vriendelijke groet, mede namens de sprekers,

Piet de Groot

 

 

Goed registreren verstevigt het inhoudelijke gesprek

“Waar ligt het voordeel van registreren en hoe krijg ik mijn mensen zover dat ze tijd en energie daaraan besteden?” Het is een geluid dat soms bij welzijnsinstellingen wordt gehoord. Om antwoord te geven op deze problematiek – want dat is het zeker – gaan we terug naar het begin.

Veel organisaties zijn doorlopend bezig de dienstverlening te verbeteren, bij voorkeur langs de lijn Plan, Do, Check, Act (= Kwaliteitscirkel Deming). De verbinding tussen deze activiteiten is het communiceren tussen mensen. Informatie is de basis van dit communiceren. Informatie(management) is daarmee een sleutel voor een doorlopende verbetering van de dienstverlening. Dit geldt ook voor welzijnsorganisaties.

Bij relatief eenvoudige, kleinschalige organisaties kan het informatiemanagement nog georganiseerd worden zonder automatisering. De koffieautomaat is in die organisaties vaak een uitstekend “informatiesysteem”: betrokkenen vinden elkaar daar gemakkelijk en wisselen de noodzakelijke informatie uit. Bij de meeste organisaties volstaat de koffieautomaat niet en zijn aanvullende systemen nodig en komt de automatisering om de hoek kijken. De meeste welzijnsinstellingen ontkomen daar niet aan.

De ervaring leert dat de automatisering nogal eens leidt tot een ondoorzichtige spaghetti aan systemen die per saldo onvoldoende informatie leveren om effectief communiceren te realiseren, want dat is het oorspronkelijk doel. In deze situaties wordt wel weer eens verlangd naar de koffieautomaat: een sterke vereenvoudiging van het informatiesysteem, teruggelegd bij mensen.

Die vereenvoudiging is onze drijfveer achter RegiCare: één systeem dat net zo eenvoudig werkt als de koffieautomaat en de informatie genereert om het onderlinge gesprek over de dienstverlening  te ondersteunen. Juist dít aspect is recent zeer duidelijk boven water gekomen bij de uitrol van RegiRapport, de rapportage-omgeving op de RegiCare database. De informatie die deze rapportages opleveren is bij nogal wat organisaties de directe aanleiding onderling te communiceren over de inhoudelijke aspecten van het werk, ook bij de koffieautomaat. Hierdoor wordt het registreren direct beloond en ervaren professionals direct het belang daarvan. Het voordeel van systematisch registreren en het meekrijgen van medewerkers is vanuit deze ervaring aangetoond.