Platform Welzijn Nieuwe Stijl op 11 oktober: nog enkele plaatsen beschikbaar

De volgende bijeenkomst Platform Nieuwe Stijl vindt plaats op 11 oktober. De verbinding tussen zorg en welzijn staat tijdens deze dag centraal. Deze verbinding is vanzelfsprekend omdat zorg- en welzijnsinstellingen voor dezelfde mensen werken en vergelijkbare doelen nastreven, een geestelijk en lichamelijk gezonde inwoner die lang zelfstandig kan leven. Het gaat dus over de vraag hoe met meer “care” minder “cure” nodig is. Rondom dit thema spreekt Welzijn Ouderkerk en Nederlek en de branchevereniging Sociaal Werk Nederland. Ook wordt het zogenaamde Veerkrachtmodel voor een hoger sociaal rendement uiteengezet. “Langer Prettig Thuis” is al enige jaren een belangrijk onderwerp in ons werk. Pro-Feel en AdSysCo zijn vanuit de inhoud en techniek dagelijks druk mee bezig concrete oplossingen te implementeren zodat langer thuis wonen ook prettig blijft. De belangstelling deze oplossingen neemt sterk toe. Op 11 oktober maken we samen de balans op.

Aanmelden kan, mail naar platfomwelzijnnieuwestijl@pro-feel.nl