Je hebt gezocht naar - adsysco.nl

Zoek resultaten voor

“Het is zo duur, qua geld”

"ICT is zo duur"

“ICT is zo duur” wordt nogal eens gehoord en niet alleen in Welzijnsland, want “voor dit werk hebben wij medewerkers, betaald of onbetaald, dus de kosten hebben wij al”. Niet zelden wordt hiermee een discussie over ICT-oplossingen beëindigd, terwijl die dan eigenlijk pas begint. Wát is dan duur en kunnen medewerkers en vrijwilligers niet beter iets anders toevoegen? 

Mijn vorige praatje sloot ik af met de conclusie dat een uitgekiende ICT leidt tot betere beslissingen, producten en diensten en daarmee tot een betere continuïteit en rentabiliteit voor de organisatie en mensen. Als de ICT dit níet oplevert dan “is het inderdaad zo duur, qua geld” en is het een kostenpost in plaats van de kritische succesfactor die het behoord te zijn. 

Inzet van ICT

Elke organisatie werkt met mensen, middelen en methoden. Een goede inzet van ICT betekent dat bepaalde werkzaamheden wegvallen en/of werkprocessen anders worden ingericht, waardoor mensen hun werk beter, sneller en met meer plezier kunnen doen en er tijd ontstaat voor werk dat anders blijft liggen. Soms worden ook kosten bespaard, maar dat is in onze visie niet een doel op zich. De organisatie een concurrerende propositie laten bieden is dat wel, evenals het ondersteunen van medewerkers in hun taken zodat hun gevoel van zinvol werk wordt vergroot. 

Dat geldt ook voor welzijnsorganisaties, die ook hun schaarse middelen optimaal moeten inzetten om doelen te bereiken, net als de koekjesfabriek en de politieke partij waarover we eerder spraken. Dit vergt een slimme organisatie van mensen, middelen en methoden op alle niveaus van de organisatie en in alle werkprocessen, waarbij de ICT een belangrijkere rol heeft, niet zozeer ten koste van mensen, maar om überhaupt een bestaansrecht te hebben. 

Toepassing van standaardoplossingen

Dat gezegd hebbende en wetende dat elke organisatie anders in elkaar steekt, wordt nogal eens de onjuiste conclusie getrokken dat automatisering altijd maatwerk is. Uiteraard geldt dit voor de toepassing ervan, niet voor de programmatuur zelf. Voor maatwerkprogrammatuur geldt in elk geval “het is zo duur”: maatwerk-aanpassingen, uitlopende planningen, budgetoverschrijdingen, AVG-achtige datalekken en continuïteitrisico’s maken maatwerk nodeloos kwetsbaar en kostbaar.

  • Goedkoper
  • Kwaliteit
  • Continuïteit

De voordelen van standaardoplossingen zijn evident. Eén keer ontwerpen en bouwen voor een grote groep gebruikers is goedkoper voor iedereen en waarborgt beter de kwaliteit en continuïteit. Een goede standaardoplossing is gebaseerd op de grootste gemene deler en niet op de uitzonderingen daarop. Dat ze soms functionaliteit mist die bij maatwerk wel aanwezig is, valt ruimschoots weg tegen haar voordelen.

Voor wat betreft de continuïteit is het raadzaam bedrijfskritische systemen te betrekken van leveranciers met ambitie en kennis van het domein en waarvan de continuïteit geborgd is door de omvang van haar klantengroep en haar financiële draagkracht.

Resumerend leveren bedrijfskritische informatiesystemen op basis van standaard programmatuur, zoals RegiCare, een significante bijdrage aan de continuïteit en rentabiliteit voor organisatie en de mensen. Ontwikkeld met kennis van zaken en juist ingericht. Aan dit laatste besteden wij al onze tijd zodat RegiCare voor u één van de kritische succesfactoren is. 

AdSysCo gecertificeerd

AdSysCo heeft informatiebeveiliging hoog in het vaandel staan. Vandaar dat AdSysCo sinds afgelopen maand officieel NEN- en ISO-gecertificeerd is

AdSysCo heeft de NEN7510 en ISO27001 certificering verkregen. Deze certificering heeft betrekking op de informatiebeveiliging (beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid) voor partijen die actief zijn in de zorg en welzijn. Met het behalen van deze certificaten voldoet AdSysCo aan de eisen van toezichthoudende partijen en wordt voldaan aan de daaraan gerelateerde eisen (zoals AVG). Dit betekent dat de gegevens van klanten bij AdSysCo in goede handen zijn. Het feit dat de hele certificering vlekkeloos en in sneltreinvaart verliep betekent dat de informatiebeveiliging al goed op orde was. Deze certificaten zijn een mooie bevestiging daarvan.

Over continuïteit en rentabiliteit

Continuïteit in Corona-tijd

De vorige keer spraken wij over het notenkraken om de ICT een echte bijdrage te laten leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen, oftewel een betere continuïteit en rentabiliteit voor de organisatie en de betrokken mensen. Continuïteit heeft te maken met toekomstvastheid, rentabiliteit met gewenste “opbrengst” (groeimogelijkheid).

Voortzetting van de dienstverlening in Corona-tijd is een voorbeeld van continuïteit voor cliënten en medewerkers. Corona heeft allerlei ICT-toepassingen in een versnelling gebracht waardoor de bestaande dienstverlening voor een belangrijk deel kon doorgaan, bijvoorbeeld via beeldbellen. Continuïteit heeft ook te maken met de mogelijkheden om bepaalde producten en diensten te kunnen leveren die voorheen onmogelijk of bijzonder omslachtig waren.

De Zilverlijn-telefoondienst van het NOF is daarvan een mooi voorbeeld: een ingenieus geautomatiseerd systeem dat wij voor hen ontwikkelde zorgt ervoor dat privacy en gebruiksgemak gegarandeerd zijn. Bigdata-analyses leren ons van hetgeen wij doen en laten, bieden mogelijkheden relevante trends te ontdekken, doelgroepen te vinden, risico’s in te schatten en zo verder. Zonder een verstandige inzet van ICT was het met de continuïteit minder gesteld.

Groeimogelijkheid in automatisering

Het wegnemen van saai repeterend administratief werk is voor velen een gewenste “opbrengst”, zeker in onze sector waar het primaat bij mensen en het mensenwerk ligt. De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de ICT dat van ons overneemt is ongekend, om maar niet te spreken over het gemak dat kan opleveren en kosten die worden bespaard. Het biedt velen de mogelijkheid zich bezig te houden met onderwerpen die er echt te doen en als zinvol worden ervaren. Over groeien gesproken.

Verstandig automatiseren vereist dat eerst en vooral wordt nagedacht over de organisatie en haar werkprocessen. “Eerst organiseren, dan automatiseren” is al 30 jaar ons motto. Het geldt voor alle werkprocessen en bijbehorende gegevens. Goed nadenken over vast te leggen gegevens, het moment en de plek waarop die vastlegging geschiedt en vervolgens wie die gegevens in welke vorm nodig heeft, leidt tot een betere organisatie van de gegevenshuishouding en daarmee tot betere informatie.

“Eerst organiseren, dan automatiseren” betekent ook dat regelmatig de vraag gesteld wordt of bepaalde werkprocessen en bijbehorende gegevens nog nodig zijn. “Killing your darlings”, zegt de Notenkraker dan. Vaak worden gegevens vastgelegd omdat ze al 10 jaar worden vastgelegd omdat ze daarvoor ook 10 jaar werden vastgelegd, zonder na te denken of ze nodig zijn of dat het anders kan. Dat gebeurt in de koekjesfabriek, de politiepartij en dus ook bij de welzijnsorganisatie. Door werkprocessen iets te veranderen kunnen informatiestromen soms enorm vereenvoudigd worden waardoor gebruik kan worden gemaakt van gegevens die er toch al zijn en de inzet van mensen kan worden besteed aan nuttige zaken, hetgeen de bedoeling is.

"Eerst organiseren,
dan automatiseren"

Een uitgekiende ICT leidt tot betere beslissingen, producten en diensten en daarmee een betere continuïteit en rentabiliteit voor de organisatie en mensen. Met RegiCare ondersteunen wij professionals en vrijwilligers maximaal in hun primaire taken zodat hun energie gericht kan blijven op de mensen en het werk om wie het uiteindelijk gaat en zij hun werk als zinvol ervaren.

ICT en De Notenkraker

ICT bij welzijnsorganisaties

Elke organisatie anticipeert op ontwikkelingen in haar omgeving zodat zij ook morgen haar doelstellingen kan realiseren. Dat geldt ook voor welzijnsorganisaties. Voortdurend leiden verschuivende behoeften, technische innovaties, nieuwe regelgeving, een urgenter duurzaamheidsstreven, andere sociaal maatschappelijke of economische problematieken tot het maken van keuzes oftewel tot het kraken van vaak veel noten. Stakeholders beoordelen voortdurend of de organisatie effectief meebeweegt op ontwikkelingen en haar middelen adequaat inzet. De ICT is daar één van en inmiddels niet de minste. Elke organisatie zal ook op dit thema een helder beleid moeten hebben om koers te houden in haar ontwikkeling, richting te geven bij keuzes en de inzet van mensen, middelen en methoden.  

ICT heeft als doel de organisatiedoelstelling optimaal te ondersteunen. Meer concreet is het bedoeld om in de primaire processen de juiste beslissingen te nemen en betere producten en diensten te leveren. ICT dient dus een betere kwaliteit van het primaire proces. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. De primaire processen en de gewenste resultaten van een koekjesfabriek zijn redelijk duidelijk (koekjes maken en verkopen), bij een politieke partij is dat al wat ingewikkelder (verkiezingen winnen?, meebesturen?, meer leden?).

 

Voor welzijnsorganisaties zijn dit ook geen eenvoudige vraagstukken. Wat zijn uw primaire processen waarop u zich morgen wilt profileren, welke resultaten wilt u dan zien en welke “resources” zijn nu nodig om dat te kunnen realiseren? Het zijn noten die gekraakt moeten worden om überhaupt mensen, middelen en methoden een richting te geven, dus ook de inzet van ICT. Pas als al deze noten goed gekraakt zijn, draagt de ICT duidelijk bij tot een mooi pantomime, wat de Notenkraker uiteindelijk is.

Een goed ICT-beleid en de concretisering daarvan is noodzakelijk om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Daarvoor moeten vaak noten gekraakt worden, kleine en grote. Bij de inrichting van RegiCare is het samen notenkraken de belangrijkste eerste stap voor een schitterende uitvoering.

Klantendag AdSysCo & Pro-Feel

Klantendag van AdSysCo en Pro-Feel uitgesteld naar voorjaar 2021

Zoals bekend heeft het Coronavirus de klantendag van AdSysCo en Pro-Feel van 31 maart 2020 helaas van de kaart geveegd. Wij hebben serieus nagedacht om die te verschuiven naar het najaar, maar daar uiteindelijk niet voor gekozen. De belangrijkste reden is dat het najaar al uitpuilt met allerlei congressen, symposia en andere evenementen die eigenlijk dit voorjaar zouden plaatsvinden. Een tweede reden is dat de tijdspanne tussen najaar 2020 en voorjaar 2021 gering is. We hebben er dus voor gekozen om de klantendag in 2021 te plannen. 

De volgende editie van de klantendag vindt daarom plaats op 13 april 2021. Het belooft weer een inspirerende dag te worden met boeiende praktijkvoorbeelden en sprekersSave the date, want deze dag wil je niet missen! 

Het werk gaat door, maar meer blended

Digitaal welzijnswerk

Wegens de RIVM-maatregelen zijn vele locaties van welzijnsorganisaties gesloten, activiteiten afgelast, gesprekken worden verzet of anders ingevuld. Kortom, de welzijnsprofessionals doen nu andere dingen of de dingen anders.

Eén van de positieve Corona-bijvangsten is het versneld gewend raken aan het digitaal samenwerken via Teams, Zoom, Hangout, GoToMeeting en noem maar op. Van jong tot ouder is het gebruik van deze digitale middelen nu geen probleem. Dát biedt nieuwe kansen, zeker in deze tijden, want veel reguliere activiteiten kunnen hierdoor op een andere wijze ingevuld worden. Natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar na een paar weken voorbereiding en inoefenen kunnen er nieuwe werkwijzen zijn ontstaan.

"Het gebruik van digitale middelen biedt nieuwe kansen"

In het onderwijs zien we dat ook: na twee weken stevig inregelen is een hele nieuwe vorm van onderwijs landelijk goed ingeburgerd. In onze sector heb ik ook al mooie voorbeelden gezien.

Beeldbellen met RegiCare

Om deze reden breidt AdSysCo RegiCare uit met beeldbellen. Het gesprek gebeurt online, de consulent werkt zoals altijd in RegiCare en de klant in zijn/haar eigen klantportaal. In dat portaal kan de klant het eigen dossier inzien en desgewenst direct een vragenlijst invullen, aangeven hoe het gesprek is ervaren of een meting invullen. Dit naast de bestaande mogelijkheden als klant die eer online allemaal al zijn. Omdat zowel de klant als de professional inloggen om dit gesprek mogelijk te maken, is veiligheid gewaarborgd.

  • Online beeldbellen in RegiCare
  • Eenvoudig contact consulent-klant
  • Veiligheid gewaarborgd

Toepassing binnen klantreizen

Met een groep vooruitstrevende welzijnsorganisaties is vorig jaar al gestart met het definiëren van de (online) klantreizen bij de meest voorkomende thema’s in ons domein. Een bestaand thema (relatieproblemen – Two2Tango) is als eerste geheel nieuw uitgewerkt. Er volgen er snel meer!

 

Die verbinding met het werkveld is echt een plus

AdSysCo werkt samen met Stichting Welzijn Zundert

Stichting Welzijn Zundert (SWZ) is een plaatselijke welzijnsorganisatie die zich inzet om de welzijnszorg en participatie in Zundert te verstevigen. SWZ zocht naar een nieuw registratiesysteem om aan de rapportage-eisen vanuit de gemeente te voldoen en heeft in 2016 de overstap naar RegiCare gemaakt. Judith Benckhuijsen, sociaal werker bij SWZ, gaf aan dat de gebruiksvriendelijkheid, het overzichtelijke uiterlijk van het onlinesysteem en de toegespitste software hen indertijd heeft overtuigd om met RegiCare te gaan werken. Aldus Benckhuijsen: “AdSysCo heeft zich echt toespitst op zorg- en welzijnsorganisaties, dan merk je dat het systeem daar geschikt voor is. Het is interessant dat het niet een bedrijf is dat alleen met de software bezig is, maar ook met ontwikkeling in het welzijnswerk. Die verbinding met het werkveld vind ik wel echt een plus.”

Implementatie en begeleiding

Benckhuijsen omschreef de implementatiefase als een lange periode waarin de verschillende RegiCare-modules in stapjes overgingen; “Het was een enorm karwei, omdat je gelijk ook een soort opschoning moet doen.” Ook van Monique van Dam, financieel administratief medewerkster bij Welzijn Zundert, benoemde deze intensieve gewenningsperiode. Tijdens deze beginfase hebben trainingen en goede begeleiding vanuit AdSysCo veel geholpen met de inrichting van het systeem. Van Dam voegt hieraan toe dat de vaste contactpersoon vanuit AdSysCo heel fijn is, “Ik hoef maar wat te vragen en het wordt geregeld. Dat is echt top.”

BoodschappenPlusBus in SWZ (foto: Maggie Soeters)

Diensten en meerwaarde

Inmiddels ondersteunt de software van AdSysCo het overgrote deel van de aangeboden diensten van SWZ. Zo wordt RegiCare sinds kort ook gebruikt bij de BoodschappenPlusBus, een vrijwilligersvervoersservice voor ouderen binnen de gemeente Zundert. Door deze service kunnen ouderen die niet meer zelfstandig op pad kunnen toch boodschappen doen of gezellig mee op uitjes. De software maakt daarbij inzichtelijk in welke modules de cliënten terugkomen: “Een nieuwe collega kan in het systeem heel snel zien dat een cliënt een individueel dossier heeft, dat er een vrijwilliger aan de persoon gekoppeld is en aan welke activiteiten die heeft deelgenomen.”, aldus Benckhuijsen. Dat wordt door Benckhuijsen gezien als dé meerwaarde van het programma: “Dat die informatie niet op allemaal verschillende plekken weggestopt zit, maar dat je van iemand heel snel een beeld kan hebben en dat je die informatie ook kan combineren met elkaar.”


Bellen tegen eenzaamheid

"Topprestatie! #hoogtepunt #hulde #diepebuiging"

- Nationaal Ouderenfonds

Dit zijn mooie berichten van het Nationaal Ouderenfonds naar aanleiding van de lancering van de nieuwe software van Zilverlijn!

Zilverlijn is dé gratis belservice voor ouderen van het Nationaal Ouderenfonds. De Zilverlijn is voor alle ouderen die het leuk vinden om regelmatig een praatje te maken aan de telefoon. In deze belservice bieden vrijwilligers ouderen een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek. Precies waar behoefte aan is. De belservice vult hiermee een behoefte aan sociaal contact van de ouderen. Zo geven 4 op de 5 ouderen aan dat ze zich minder alleen voelen door de telefoontjes en draagt de Zilverlijn bij aan de strijd tegen eenzaamheid

De software van AdSysCo helpt bij het tot stand komen van de telefoontjes. In de nieuwe beheersoftware worden vrijwilligers aan ouderen gematcht en worden telefoongesprekken ingepland en beheerd. Ook verzorgt AdSysCo een nieuwe Extranet-omgeving waarin vrijwilligers kunnen inloggen voor een telefoontje.

De nieuwe software is sinds december in gebruik en dagelijks worden er zo’n 70 gesprekken gevoerd via de Zilverlijn. Het gebruik van de service leidde al tot veel enthousiaste berichten van vrijwilligers. Zo gaf een 86-jarige vrijwilliger aan erg tevreden en onder de indruk te zijn van de vernieuwde service terwijl hij nog geen eerdere online-ervaring had.

 

Zowel door de medewerkers van het Ouderenfonds als door AdSysCo is hard gewerkt om dit te realiseren. Een prachtig resultaat van flink hard (samen)werken! Het is mooi om op deze manier bij te kunnen dragen aan de strijd tegen eenzaamheid en er samen voor te zorgen dat nog meer ouderen een telefoontje ontvangen!