Zoekresultaten voor “” – adsysco.nl

Zoek resultaten voor

Klantendag AdSysCo & Pro-Feel

Klantendag van AdSysCo en Pro-Feel uitgesteld naar voorjaar 2021

Zoals bekend heeft het Coronavirus de klantendag van AdSysCo en Pro-Feel van 31 maart 2020 helaas van de kaart geveegd. Wij hebben serieus nagedacht om die te verschuiven naar het najaar, maar daar uiteindelijk niet voor gekozen. De belangrijkste reden is dat het najaar al uitpuilt met allerlei congressen, symposia en andere evenementen die eigenlijk dit voorjaar zouden plaatsvinden. Een tweede reden is dat de tijdspanne tussen najaar 2020 en voorjaar 2021 gering is. We hebben er dus voor gekozen om de klantendag in 2021 te plannen. 

De volgende editie van de klantendag vindt daarom plaats op 13 april 2021. Het belooft weer een inspirerende dag te worden met boeiende praktijkvoorbeelden en sprekersSave the date, want deze dag wil je niet missen! 

Het werk gaat door, maar meer blended

Digitaal welzijnswerk

Wegens de RIVM-maatregelen zijn vele locaties van welzijnsorganisaties gesloten, activiteiten afgelast, gesprekken worden verzet of anders ingevuld. Kortom, de welzijnsprofessionals doen nu andere dingen of de dingen anders.

Eén van de positieve Corona-bijvangsten is het versneld gewend raken aan het digitaal samenwerken via Teams, Zoom, Hangout, GoToMeeting en noem maar op. Van jong tot ouder is het gebruik van deze digitale middelen nu geen probleem. Dát biedt nieuwe kansen, zeker in deze tijden, want veel reguliere activiteiten kunnen hierdoor op een andere wijze ingevuld worden. Natuurlijk niet van de ene op de andere dag, maar na een paar weken voorbereiding en inoefenen kunnen er nieuwe werkwijzen zijn ontstaan.

"Het gebruik van digitale middelen biedt nieuwe kansen"

In het onderwijs zien we dat ook: na twee weken stevig inregelen is een hele nieuwe vorm van onderwijs landelijk goed ingeburgerd. In onze sector heb ik ook al mooie voorbeelden gezien.

Beeldbellen met RegiCare

Om deze reden breidt AdSysCo RegiCare uit met beeldbellen. Het gesprek gebeurt online, de consulent werkt zoals altijd in RegiCare en de klant in zijn/haar eigen klantportaal. In dat portaal kan de klant het eigen dossier inzien en desgewenst direct een vragenlijst invullen, aangeven hoe het gesprek is ervaren of een meting invullen. Dit naast de bestaande mogelijkheden als klant die eer online allemaal al zijn. Omdat zowel de klant als de professional inloggen om dit gesprek mogelijk te maken, is veiligheid gewaarborgd.

  • Online beeldbellen in RegiCare
  • Eenvoudig contact consulent-klant
  • Veiligheid gewaarborgd

Toepassing binnen klantreizen

Met een groep vooruitstrevende welzijnsorganisaties is vorig jaar al gestart met het definiëren van de (online) klantreizen bij de meest voorkomende thema’s in ons domein. Een bestaand thema (relatieproblemen – Two2Tango) is als eerste geheel nieuw uitgewerkt. Er volgen er snel meer!

 

Die verbinding met het werkveld is echt een plus

AdSysCo werkt samen met Stichting Welzijn Zundert

Stichting Welzijn Zundert (SWZ) is een plaatselijke welzijnsorganisatie die zich inzet om de welzijnszorg en participatie in Zundert te verstevigen. SWZ zocht naar een nieuw registratiesysteem om aan de rapportage-eisen vanuit de gemeente te voldoen en heeft in 2016 de overstap naar RegiCare gemaakt. Judith Benckhuijsen, sociaal werker bij SWZ, gaf aan dat de gebruiksvriendelijkheid, het overzichtelijke uiterlijk van het onlinesysteem en de toegespitste software hen indertijd heeft overtuigd om met RegiCare te gaan werken. Aldus Benckhuijsen: “AdSysCo heeft zich echt toespitst op zorg- en welzijnsorganisaties, dan merk je dat het systeem daar geschikt voor is. Het is interessant dat het niet een bedrijf is dat alleen met de software bezig is, maar ook met ontwikkeling in het welzijnswerk. Die verbinding met het werkveld vind ik wel echt een plus.”

Implementatie en begeleiding

Benckhuijsen omschreef de implementatiefase als een lange periode waarin de verschillende RegiCare-modules in stapjes overgingen; “Het was een enorm karwei, omdat je gelijk ook een soort opschoning moet doen.” Ook van Monique van Dam, financieel administratief medewerkster bij Welzijn Zundert, benoemde deze intensieve gewenningsperiode. Tijdens deze beginfase hebben trainingen en goede begeleiding vanuit AdSysCo veel geholpen met de inrichting van het systeem. Van Dam voegt hieraan toe dat de vaste contactpersoon vanuit AdSysCo heel fijn is, “Ik hoef maar wat te vragen en het wordt geregeld. Dat is echt top.”

BoodschappenPlusBus in SWZ (foto: Maggie Soeters)

Diensten en meerwaarde

Inmiddels ondersteunt de software van AdSysCo het overgrote deel van de aangeboden diensten van SWZ. Zo wordt RegiCare sinds kort ook gebruikt bij de BoodschappenPlusBus, een vrijwilligersvervoersservice voor ouderen binnen de gemeente Zundert. Door deze service kunnen ouderen die niet meer zelfstandig op pad kunnen toch boodschappen doen of gezellig mee op uitjes. De software maakt daarbij inzichtelijk in welke modules de cliënten terugkomen: “Een nieuwe collega kan in het systeem heel snel zien dat een cliënt een individueel dossier heeft, dat er een vrijwilliger aan de persoon gekoppeld is en aan welke activiteiten die heeft deelgenomen.”, aldus Benckhuijsen. Dat wordt door Benckhuijsen gezien als dé meerwaarde van het programma: “Dat die informatie niet op allemaal verschillende plekken weggestopt zit, maar dat je van iemand heel snel een beeld kan hebben en dat je die informatie ook kan combineren met elkaar.”


Bellen tegen eenzaamheid

"Topprestatie! #hoogtepunt #hulde #diepebuiging"

- Nationaal Ouderenfonds

Dit zijn mooie berichten van het Nationaal Ouderenfonds naar aanleiding van de lancering van de nieuwe software van Zilverlijn!

Zilverlijn is dé gratis belservice voor ouderen van het Nationaal Ouderenfonds. De Zilverlijn is voor alle ouderen die het leuk vinden om regelmatig een praatje te maken aan de telefoon. In deze belservice bieden vrijwilligers ouderen een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek. Precies waar behoefte aan is. De belservice vult hiermee een behoefte aan sociaal contact van de ouderen. Zo geven 4 op de 5 ouderen aan dat ze zich minder alleen voelen door de telefoontjes en draagt de Zilverlijn bij aan de strijd tegen eenzaamheid

De software van AdSysCo helpt bij het tot stand komen van de telefoontjes. In de nieuwe beheersoftware worden vrijwilligers aan ouderen gematcht en worden telefoongesprekken ingepland en beheerd. Ook verzorgt AdSysCo een nieuwe Extranet-omgeving waarin vrijwilligers kunnen inloggen voor een telefoontje.

De nieuwe software is sinds december in gebruik en dagelijks worden er zo’n 70 gesprekken gevoerd via de Zilverlijn. Het gebruik van de service leidde al tot veel enthousiaste berichten van vrijwilligers. Zo gaf een 86-jarige vrijwilliger aan erg tevreden en onder de indruk te zijn van de vernieuwde service terwijl hij nog geen eerdere online-ervaring had.

 

Zowel door de medewerkers van het Ouderenfonds als door AdSysCo is hard gewerkt om dit te realiseren. Een prachtig resultaat van flink hard (samen)werken! Het is mooi om op deze manier bij te kunnen dragen aan de strijd tegen eenzaamheid en er samen voor te zorgen dat nog meer ouderen een telefoontje ontvangen!

Partners

Partners

We werken samen met een aantal grote spelers en opdrachtgevers om zoveel mogelijk te kunnen bieden.

AGORA Beroepsvereniging

In samenwerking met deze beroepsvereniging wordt vanuit AdSysCo en Pro-Feel een stap voorwaarts gemaakt op het gebied van informele zorg. Nieuwe instrumenten, tools en trainingen zorgen voor een opwaardering van het aantal vrijwilligers bij uw organisatie, alsmede de kwaliteit van de inzet van deze onmisbare groep.

ANWB AutoMaatje

De sociale mobiliteitsoplossing AutoMaatje gaat vol gas vooruit! ANWB Automaatje vindt haar oorsprong in het feit dat in de komende jaren het aantal 65+ers met 50% toeneemt. Eenzaamheid onder ouderen is nu al een belangrijk probleem met alle gevolgen van dien. Door gebrek aan mobiliteit komen dagelijkse dingen in het gedrang waardoor je steeds minder onder mensen komt en eenzaamheid op de loer ligt. Dit sociale contact is het aanknopingspunt van AutoMaatje: vrijwilligers houden mensen mobiel én aan de praat. Dat is de kern van de sociale mobiliteitsoplossing ANWB AutoMaatje, dat momenteel in een groot aantal plaatsen operationeel is.

Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor het welbevinden van ouderen die eenzaam, kwetsbaar of minder zelfredzaam zijn. Eén van de initiatieven is de BoodschappenPlusBus, die inmiddels in meer dan 90 gemeenten ouderen passend sociaal vervoer biedt. Natuurlijk draait dit project ook op de inzet van vrijwilligers. Ten behoeve van de planning van alle ritten wordt gebruik gemaakt van RegiCare. Een ander initiatief is de Zilverlijn, een telefoniesysteem waarbij vrijwilligers en ouderen wekelijks met elkaar in contact komen voor een gezellig praatje en een luisterend oor. De match tussen vrijwilligers en deelnemer geschiedt met behulp van RegiCare.

&happy

&happy is een jong bedrijf dat games en apps ontwikkelt voor de gezondheidszorg. De toepassingen van &happy helpen om inzicht te krijgen in wat zorgmedewerkers, patiënten en cliënten belangrijk vinden en waar ze gelukkig van worden om zo en een basis te leggen voor goede gezondheid en gezonde zorg. Deze inzichten worden gebruikt om waardevolle veranderingen te realiseren die bijdragen aan de transformatie van de zorg. Dit wordt gedaan door de ontwikkeling van serious games & gamified apps met zorgpartners door het heel het land.

Over ons

RegiCare
voor welzijnsorganisaties

Voor welzijnsinstellingen is RegiCare ideaal: één gebruiksvriendelijk systeem voor groepsactiviteiten, individuele ondersteuning en vrijwilligerswerk.

Onze organisatie

We ondersteunen professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn in hun werk voor een toekomstbestendige en sociale samenleving waaraan iedereen mee kan doen en waar mensen hun leven weer in eigen hand kunnen nemen. Onze slimme ICT-oplossingen maken het dagelijks werk in deze sector eenvoudiger en verminderen de registratiedruk. Hierdoor komt meer tijd vrij voor de primaire processen. Ook geven onze oplossingen meer inzicht in de impact van de werkzaamheden zodat de toegevoegde waarde aan onze samenleving (nog) beter zichtbaar wordt.

Even voorstellen

Gerlof Sijtsma en Piet de Groot startten in 2003 AdSysCo. Beiden waren al jaren actief als bestuurslid van de welzijnsorganisatie in hun woonplaats en beiden hadden ervaring in de automatisering vanuit hun professionele loopbanen.

Midden 90-er jaren hebben zij voor deze organisatie een nieuw registratiesysteem ontwikkeld. Het was de start van RegiCare. Nagenoeg alle uitgangspunten van wat startte als vrijwilligersklus zijn nog steeds leidend: vanuit de werkinhoud één registratiesysteem maken voor alle primaire processen van het welzijnswerk.

Werken bij AdSysCo

Een leuke baan waarin je voor klanten het verschil kunt maken met uitzicht op een vaste aanstelling en bijpassend salaris. Je werkt in een gezellig team van professionals in een informele omgeving op ons kantoor in Heemstede.

Vacatures

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures.

Ook AdSysCo

Pro-Feel
De ervaring, opgedaan in onze dagelijkse wandeling door het sociale domein, gaat vaak veel verder dan slimme ICT oplossingen. Vanuit onze dochtervennootschap Pro-Feel bv ontwikkelen wij concepten en trainingen voor onze klanten.

Deelmee
Deelmee is de online kennis en samenwerking community waar professionals met elkaar in contact komen en samen, regio en organisatie-overschrijdend, kunnen werken. Deelmee is opgebouwd uit een kennisbank, waarin thema’s kennis uitgewisseld kunnen worden.

Dienstverlening

Dienstverlening

Met RegiCare ben je naast een solide softwareoplossing verzekerd van degelijk
advies, training, nazorg en ondersteuning

Onze dienstverlening:
alles inclusief zonder meerkosten

RegiCare is alles in één. Ook in onze dienstverlening om RegiCare optimaal in uw organisatie te implementeren en te gebruiken: advies over uw inrichting van RegiCare, de implementatie, dataconversie naar RegiCare, alle gebruikersinstructies, helpdesk ondersteuning, nieuwe softwarereleases, technische hosting. Onze mensen staan altijd voor u klaar, kijken met u mee, geven u advies en komen bij u langs om te bespreken hoe u RegiCare nog slimmer kunt gebruiken. Kortom alles wat RegiCare gerelateerd is verzorgen wij. En dat zonder meerkosten.

Een vaste prijs voor advies, implementatie technische ondersteuning, nazorg en doorontwikkeling.

Zorg

RegiCare
voor de zorg

Voor zorginstellingen is RegiCare ideaal: één gebruiksvriendelijk systeem voor groepsactiviteiten, individuele ondersteuning en vrijwilligerswerk.

Door de toenemende werkdruk bij zorginstellingen komt de aandacht voor het dagelijks welzijn weleens in de knel. Daarom is de vrijwillige inzet van mensen cruciaal voor het persoonlijk welzijn van mensen die aan zorginstellingen zijn toevertrouwd. De vraag naar vrijwilligers bij zorginstellingen neemt derhalve toe en de zorginstelling is er veel aan gelegen haar vrijwilligers te koesteren. Dat is het aanknopingspunt van onze vrijwilligersoplossing: vrijwilligers koesteren!

Binnen RegiCare staat de vrijwillige inzet op een aantal plaatsen centraal. RegiMatch is bedoeld om vraag en aanbod van vrijwilligers te matchen. RegiVrijwilliger is in feite de personeelsregistratie voor vrijwilligers, inclusief dossiers, declaratiemogelijkheden en overzichten (activiteiten per vrijwilliger, vrijwilliger per coördinator, vrijwilligers per locatie, etc.)

Onze vrijwilligersoplossing voor de zorg

Vanuit Pro-Feel is een talentenkoffer ontwikkeld. Deze koffer bevat alle ingrediënten die nodig zijn om het vrijwilligerswerk binnen uw organisatie naar de “voorkant” te plaatsen. Door middel van ondersteuningsprogramma’s voor vrijwilligerscoördinatoren, trainingen, apps en handvatten wordt het vrijwilligerswerk versterkt. Dit alles wordt aangeboden binnen het abonnement op onze vrijwilligersoplossing. Laat u verrassen middels een presentatie vanuit Pro-Feel. De “weg” naar een geoptimaliseerde en intensievere inzet van vrijwilligers wordt dan in detail met u doorgenomen.

Op deze wijze worden inhoud, ambitie en techniek gecombineerd. Het aantal (met name één op één) vrijwilligers zal daardoor toenemen in de komende jaren.

REGICARE
voor u

Om te zien wat RegiCare voor uw
organisatie kan betekenen komen
wij graag vrijblijvend bij u langs!

try demo thingie