BEL gaat voor ANWB AutoMaatje

Vandaag is ANWB AutoMaatje van start gegaan in de BEL-combinatie. BEL is de ambtelijke samenwerking van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren. De drie wethouders van deze drie gemeenten gaven acte de présénce , evenals Anita Keita, de Bestuurder van Versa Welzijn. Voor Versa is dit de derde AutoMaatje-locatie in haar werkgebied. De andere twee zijn Huizen en Wijdemeren.

Toekomstdag 4 oktober 2018: ICT oplossingen voor een leefbare samenleving

Mijn naam is Piet de Groot en ik nodig u graag uit voor een goed gesprek over de kracht en mogelijkheden van een leefbare samenleving, samen met enkele collega’s van u uit uw regio. Ruim 35 jaar ben ik actief binnen het sociaal domein en dan met name in het werkveld welzijn.

Wij ontvangen vele maatschappelijke vraagstukken uit het hele land die wij vanuit onze rol en betrokkenheid graag met elkaar willen verbinden.

Net als u ben ik dagelijks bezig om alle mogelijkheden van samenredzaamheid te benutten en met slimme (ICT) oplossingen die de burger in regie zetten. Onderwerpen als eenzaamheid, participatie, vitale wijk, zelfredzaamheid, etc. hebben dagelijks onze aandacht. Samen met mijn collega’s bij AdSysCo maken wij ICT-oplossingen die welzijnsorganisaties helpen in hun werk voor een leefbare samenleving. Dit zijn er nu zo’n 200, waaronder Saam Welzijn in Dalfsen.

In die oplossingen combineren wij onze brede kennis en ervaring van welzijn met die van de ICT. Ik ben van mening dat een goede ICT-oplossing voor welzijn vooral veel kennis van het welzijnsdomein vraagt. Daarom zijn we nadrukkelijk bezig met dezelfde inhoudelijke vraagstukken als u en daarover willen we graag van gedachten wisselen. Dorine Folkertsma, voorheen o.a. werkzaam als directeur bij Welzin in Amersfoort, neemt u deze ochtend mee in het veerkrachtmodel. Dorine heeft dit model ontwikkeld, waarin de inhoudelijke thema’s waar u voor staat systematisch worden vertaald naar tactische keuzes en operationele activiteiten. Zij slaat vervolgens de brug naar de bijdrage van ICT.

Graag nodig ik u uit op 4 oktober voor een ochtend kennisuitwisseling bij Saam Welzijn (locatie: de Wiekelaar te Oudleusen, met het volgende programma:

9.30 uur: Ontvangst

9.45 uur: Opening en ontwikkelingen in het welzijnsveld (Piet de Groot, AdSysCo)

  • actuele thema’s anno 2018
  • werkende voorbeelden, bijdrage ICT

10.15 uur: Meer sociaal rendement door Veerkrachtbenadering 3.0 (Dorine Folkertsma, Stralende Adviezen & Projecten)

  • vanuit toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen van welzijn
  • naar een product- en dienstenportfolio ondersteunt vanuit ICT

11.15  uur  Koffiepauze

11.30 uur   De overstap naar het “veerkrachtmodel” (Marlies Overmars en/of Wout Noorman, Saam Welzijn)

  • ervaring vanuit Saam Welzijn over het veerkrachtmodel
  • de borging hiervan met RegiCare

11.45 uur  Sturen en verantwoorden vanuit visie (Dirk Winkel, AdSysCo)

  • weten wat je wilt en meten wat je doet, lessen uit de praktijk
  • RegiCare brengt een leefbare samenleving in beeld

12.15 uur  Afsluiting en aansluitend gezamenlijke lunch (tot ongeveer 13.00)

Wij verheugen ons op uw deelname om kennis uit te wisselen over onze gezamenlijke ambitie.

Uw deelname kunt u bekend maken per e-mail aan info@adsysco.nl (o.v.v. naam, organisatie, functie, e-mailadres).

Vanzelfsprekend zijn uw collega’s ook van harte welkom. Deelname is gratis.

Met vriendelijke groet, mede namens de sprekers,

Piet de Groot

 

 

Goed registreren verstevigt het inhoudelijke gesprek

“Waar ligt het voordeel van registreren en hoe krijg ik mijn mensen zover dat ze tijd en energie daaraan besteden?” Het is een geluid dat soms bij welzijnsinstellingen wordt gehoord. Om antwoord te geven op deze problematiek – want dat is het zeker – gaan we terug naar het begin.

Veel organisaties zijn doorlopend bezig de dienstverlening te verbeteren, bij voorkeur langs de lijn Plan, Do, Check, Act (= Kwaliteitscirkel Deming). De verbinding tussen deze activiteiten is het communiceren tussen mensen. Informatie is de basis van dit communiceren. Informatie(management) is daarmee een sleutel voor een doorlopende verbetering van de dienstverlening. Dit geldt ook voor welzijnsorganisaties.

Bij relatief eenvoudige, kleinschalige organisaties kan het informatiemanagement nog georganiseerd worden zonder automatisering. De koffieautomaat is in die organisaties vaak een uitstekend “informatiesysteem”: betrokkenen vinden elkaar daar gemakkelijk en wisselen de noodzakelijke informatie uit. Bij de meeste organisaties volstaat de koffieautomaat niet en zijn aanvullende systemen nodig en komt de automatisering om de hoek kijken. De meeste welzijnsinstellingen ontkomen daar niet aan.

De ervaring leert dat de automatisering nogal eens leidt tot een ondoorzichtige spaghetti aan systemen die per saldo onvoldoende informatie leveren om effectief communiceren te realiseren, want dat is het oorspronkelijk doel. In deze situaties wordt wel weer eens verlangd naar de koffieautomaat: een sterke vereenvoudiging van het informatiesysteem, teruggelegd bij mensen.

Die vereenvoudiging is onze drijfveer achter RegiCare: één systeem dat net zo eenvoudig werkt als de koffieautomaat en de informatie genereert om het onderlinge gesprek over de dienstverlening  te ondersteunen. Juist dít aspect is recent zeer duidelijk boven water gekomen bij de uitrol van RegiRapport, de rapportage-omgeving op de RegiCare database. De informatie die deze rapportages opleveren is bij nogal wat organisaties de directe aanleiding onderling te communiceren over de inhoudelijke aspecten van het werk, ook bij de koffieautomaat. Hierdoor wordt het registreren direct beloond en ervaren professionals direct het belang daarvan. Het voordeel van systematisch registreren en het meekrijgen van medewerkers is vanuit deze ervaring aangetoond.

BLAUWE BANANEN: een beeld van de AdSysCo & Pro-Feel klantendag 2018

Deze editie van de AdSysCo & Pro-Feel klantendag bij Fort de Batterijen in Nieuwegein stond in het teken van de marketing. Het ging over de vraag dat als ik wil dat de meute naar links gaat, hoe ik ze dan ook naar links krijg. Of als ik kwetsbare ouderen langer op een waardige wijze thuis wil laten wonen, hoe ik dat voor elkaar krijg. Of als ik overlast van jongeren wil tegengaan, hoe ik dat dan voor elkaar kan krijgen.Het antwoord op deze en andere vragen die binnen Zorg & Welzijn aan de orde zijn, vragen in toenemende mate marketing-inzichten en met name die uit de dienstenmarketing, het vakgebied van Wouter de Vries, een veelgevraagd spreker en deskundig docent aan de Vrije Universiteit, nu spreker op de klantendag 2018.

 

De vragen waar het om gaat duiden op behoeften (ouderen langer thuis, minder overlast, gevoel van zinvolheid ervaren, enzovoort) maar ook over de wijze waarop ík (lees: de zorg/welzijnsinstelling) in die behoefte kan voorzien. Ben ik één van de vele die dit kan of ben ik de meeste bijzondere, deskundigste, leukste, meest aansprekende die er is. Eigenlijk wil ik ook MIELE zijn, want “er is geen betere” en iedereen weet dat. Maar MIELE heeft het makkelijk, kun je zeggen, want je weet precies waar het over gaat: het is een wasmachine óf een koelkast óf een stofzuiger, helder en duidelijk. Maar ik ben een welzijnsinstelling die wast, koelt én stofzuigt, kortom vaak veel verschillende dingen doet. En dan stelt die De Vries in zijn inleiding de vraag “en waar bent u nu echt goed in?” Tsja, zeg het maar, hoor ik de zaal stil denken. “En als ú dat niet kan zeggen, hoe moet uw klant/gebruiker dat dan weten?“ prikkelt De Vries verder, “dan ben je net een banaan, een fantastisch product, met eén vreselijk nadeel: geen onderscheidend vermogen. Alle bananen lijken immers op hun buurman.” Dus adviseert De Vries ons op zoek te gaan naar onze “blauwe banaan”. Wat maakt mij nu bijzonder?

Welzijn Lochem is eigenlijk ook een organisatie die kan wassen, koelen én stofzuigen, maar volgt met haar opdrachtgevers, personeelsleden en andere stakeholders strikt de Kwaliteitscirkel van Deming. Zij excelleren daardoor in de wijze waarop het proces van behoefte herkenning tot resultaatrealisatie wordt vorm gegeven. Dat is hun blauwe banaan.

Met MuziekMoment raak je gevoelige snaren bij mensen bij wie woorden verward of vergeten zijn. Hun benadering maakt de tongen los en vertelt herinneringen, een zelfs wetenschappelijk beproefde succesvolle interventie met aansprekende resultaten. Echt een blauwe banaan in uw producten- en dienstenportfolio.

 

Leef3.nu organiseert een keur aan voorzieningen waardoor mensen prettiger langer thuis kunnen wonen. De compositie van deze voorzieningen zijn onder andere ontleend aan de Participatiewaaier van Pro-Feel. Prijs en kwaliteit zijn belangrijke meetlatten net zoals het kaf van het koren scheiden. Het vergelijk met Trivago en Zoover is niet vergezocht, maar dan gericht op een ander thema. Leef3.nu borduurt voort op het vertrouwde concept van de ledenservice, maar dan in een 2018-jasje. Betrouwbaar Gidsen is hun blauwe banaan.

Deze klantendag ging over het ondernemen in het sociale domein, dus over behoeften van je klanten, hetgeen je hen belooft te zullen doen, over hoe zij jouw dienst ervaren en of je hebt gebracht wat je hebt beloofd. Geen eenvoudige zaken, wel uiterst nuttig om over na te denken én daarmee iets te doen. Menigeen is geïnspireerd door de voorbeelden die passeerden en daarmee is een start gemaakt met het systematisch nadenken over “blauwe bananen” in Zorg & Welzijn.

AdSysCo / Pro-Feel klantendag 2018

Op 3 april vindt de AdSysCo/Pro-Feel klantendag plaats. Het thema dit jaar is: “Zorg & en Welzijn 2020: een hele onderneming”.
De reden dat dit thema aan de orde is ligt in het feit dat het sociale domein enorm in beweging is: de burger in regie, van aanbod- naar vraaggericht, van organiseren naar faciliteren, van teamgericht naar wijkgericht, van budget-gestuurd naar prestatie-gestuurd. Het zijn inmiddels bekende tendensen waar iedereen mee te maken heeft en die leiden tot nieuwe kansen, nieuwe diensten, nieuwe werkwijzen en nieuwe spelers. Zoals het altijd was, blijft het zeker niet.

Iedere organisatie in dit domein zal zich de vraag stellen “waarom zijn wij op deze wereld?” en zal daar een onderscheidend antwoord op geven. Vandaaruit kunnen klantgroepen, producten en diensten worden bepaald alsmede de benodigde competenties (mensen, middelen, methoden). Veel meer dan tot nu toe zal de organisatie zich onderscheidend opstellen in hetgeen zij voor de externe omgeving (de “frontoffice”) betekent. Pro-Feel richt zich met haar dienstverlening vooral op de ontwikkeling van een onderscheidende “front-office”.

Tegelijk zullen interne werkprocessen (de “backoffice”) eenduidiger en strakker worden georganiseerd. Overal opnieuw het backoffice-wiel uitvinden is niet van deze tijd, gebruik maken van de “best practices” juist wel. Dit geldt ook voor de informatievoorziening en ICT in de sector: zoals dát altijd was, blijft het zeker niet. RegiCare baseert zich dan ook op die “best practices” en zal in de komende jaren steeds meer de uniformiteit zoeken in plaats van verschillen mogelijk maken. Het onderscheidend vermogen zit immers aan de front-office, dus daar moet de energie naar toe.

Als we spreken over “Zorg en Welzijn 2020: een hele onderneming” dan zal er veel creatieve, onderscheidende energie richting de frontoffice-organisatie gaan. Tegelijk zal de backoffice-organisatie eenduidiger, strakker, sneller en beter worden. Ook dat is een hele onderneming.
Voor het programma van de klantendag 2018 zie hier .

Beperkte telefonische bereikbaar op 9 maart

Wegens werkzaamheden aan onze telefooncentrale zal AdSysCo vrijdag 9 maart minder goed telefonisch bereikbaar zijn. Dit zal vooral in de ochtenduren tot enige hinder kunnen leiden, waarvoor onze excuses.
De telefonische bereikbaar na deze werkzaamheden zal echter aanzienlijk beter zijn.

RegiVervoer is onderweg

Het verzorgen van groepsvervoer met auto of bus is al jarenlang een typische activiteit van welzijn. Vele busjes rijden door het land voor dagjes-uit, boodschappen, ziekenhuis- en familiebezoek, veelal gereden en gecoördineerd door vrijwilligers. Deze service vult het gat dat ontstaat als het reguliere openbaar vervoer geen soelaas biedt en alternatieven te duur blijken of er gewoon niet zijn. Steeds vaker gaat deze dienstverlening behoren tot de primaire activiteiten van welzijn en dus biedt RegiCare nu een oplossing ter ondersteuning van de administratieve werkzaamheden die dit met zich meebrengt: RegiVervoer.

RegiVervoer is onderdeel van de RegiCare-Suite en ondersteunt de planning van vervoer door vrijwilligers met bussen. De basis bestaat uit de registratie van voertuigen, vrijwillige chauffeurs en deelnemers. Op eenvoudige wijze kunnen ritreserveringen en de beschikbaarheid van vrijwilligers en voertuigen worden vastgelegd, evenals de voertuigkenmerken (aantal zitplaatsen, rolstoelplaatsen, etc.). Uiteraard ontbreken de overzichten van deelnemers, vrijwillige chauffeurs en de voertuigen niet.

RegiVervoer is vanaf april 2018 voor iedereen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Dirk Winkel, M: 0682946710, E: dwinkel@adsysco.nl

 

Klantendag AdSysCo 2018

De inschrijving voor de AdSysCo-klantendag is geopend. Deze dag is bedoeld om in een ontspannen ambiance inspiratie op te doen rondom het thema “Zorg & Welzijn 2020: een hele onderneming”. Het ondernemerschap in het sociaal domein staat die dag centraal. Wat is ondernemerschap en hoe kun je dat vorm geven? Wat is te leren vanuit de dienstenmarketing in het bedrijfsleven? En wat is te leren van de drie praktijkvoorbeelden die worden gepresenteerd.
Daarnaast is er volop gelegenheid om uw collega’s van andere organisaties weer eens te spreken, almede de medewerkers van AdSysCo.
Voor het programma van de AdSysCo klantendag 2018: zie http://klantendagadsysco.nl/#programma.