AdSysCo en Pharaon - adsysco.nl
AdSysCo en Pharaon

2 december 2020

AdSysCo is partner in het Europese Pharaon-programma

Sinds december 2019 participeert AdSysCo in het Europese Pharaon-programma. Dit richt zich op de ondersteuning van de vergrijzende Europese bevolking. Vergrijzing is overal in Europa nadrukkelijk aan de orde. Meer mensen zullen intensievere zorg nodig hebben, eenzaamheid zal toenemen en de kwaliteit van leven (thuis) staat prominent op de agenda. 

Dat was voor de Europese Commissie aanleiding een programma te starten om bestaande technologieën te integreren om het leven van ouderen aangenamer te maken (Internet of Things, kunstmatige intelligentie, robotica, big data, enz.). Dit moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van leven op het terrein van zorg- en welzijn. AdSysCo brengt als technologie RegiCare in.

Aan het programma doen 41 Europese organisaties mee afkomstig uit 12 Europese landen. Het zijn universiteiten, onderzoeksorganisaties, NGO’s en bedrijven. Er zijn vijf Nederlandse Pharaon-partners: Nationaal Ouderfonds, Roessingh Research & Development, Universiteit Twente, Maastricht Instruments en AdSysCo. Het totale Pharaon-budget is ca. €20 miljoen en is onderdeel van het Europese Horizon2020 onderzoeks- en innovatieproject. Pharaon startte in 2019 en loopt 4 jaar.

zes pilots in vijf landen

In Spanje, Portugal, Italië en Slovenië spelen technische toepassingen de hoofdrol. Het accent ligt daar op de inzet van robots, sensoren en allerlei andere technologieën die het leven van ouderen kunnen ondersteunen. Denk aan het digitaal doorgeven van signalen aan zorgprofessionals en het eenvoudiger digitaal communiceren met familie, vrienden, buren, en slimme koppelingen met diverse “smart-cities” concepten. Nederland heeft meer een sociale invalshoek, waarbij het contact tussen mensen centraal staat. Het is onze overtuiging dat het welbevinden van mensen in belangrijke mate bepaald wordt door de sociale contacten die mogelijk zijn. 

De Nederlandse bijdrage wil de sociale cohesie van mensen versterken door meerdere activiteiten rondom de Boodschappenplusbus van het Nationaal Ouderenfonds te organiseren. Hierbij wordt gedacht aan meer 1-op-1 verbindingen. Bijvoorbeeld om samen te wandelen, boodschappen te doen, te koken en te eten. We willen ook mensen stimuleren om meer te bewegen en beter te eten, waardoor zij meer energie krijgen om actiever te worden of te blijven. Daartoe zijn twee app’s beschikbaar die mensen zelf kunnen gebruiken om hun dagelijkse bewegingen in beeld te krijgen en om gezonder te eten (bijv. een zoutarm of koolhydraatarm dieet). Gebruikers van deze app’s kunnen vervolgens onder de PlusBus-deelnemers maatjes vinden om samen meer te bewegen of gezonder te eten.

eigen digitaal klantportaal

Voor dit Pharaon-project ontwikkelt AdSysCo een digitaal klantportaal waarin mensen kunnen kiezen uit deze mogelijkheden: inschrijven voor één van de uitjes of andere activiteiten, een maatje zoeken, advies krijgen over betere voeding of meer beweging. Er kunnen ook foto’s en ervaringen worden gedeeld. Zo worden de mogelijkheden rondom de bussen vergroot, waardoor mensen meer gaan doen met anderen. Eenzaamheid vermindert en sociale cohesie versterkt. 

Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen van een pilot die vanaf 2021 loopt. In het voorjaar 2021 starten de testpilot en vanaf november 2021 starten de echte pilots. Het doel hiervan is te ontdekken of de verbreding van het aanbod rondom de Boodschappenplusbus leidt tot meer deelnemers, die actiever meedoen in de samenleving.

Voor meer informatie over dit programma kunt u terecht op www.pharaon.eu. Wij houden u op de hoogte.

AdSysCo is een ICT-dienstverlener met een groot hart voor zorg en welzijn. Wij kennen de inhoud van het werk en de techniek als onze broekzak en innoveren doorlopend op beide terreinen. Zo ondersteunen wij de inspanningen van professionals en vrijwilligers voor een toekomstbestendige en sociale samenleving waaraan iedereen mee kan doen en waar mensen hun leven weer in eigen hand kunnen nemen.