Corona-effecten bij Welzijn Bloemendaal - adsysco.nl
Corona-effecten bij Welzijn Bloemendaal

25 mei 2021

Corona heeft wereldwijd een grote impact gehad. Wat waren de effecten voor de welzijnssector? We gaan ervoor in gesprek met Johan van Buren, directeur bij Welzijn Bloemendaal.

Het Corona-effect op welzijnswerk

Toen het COVID19-virus vorig voorjaar haar aanval op Nederland inzette, startte Johan van Buren bij Welzijn Bloemendaal. In plaats van een rijdende trein die hij op de rails moest houden, waren er wagons die stilstonden en andere die vol gas vooruit gingen. Een bijzondere start. 

Ruim een jaar later spreek ik hem over het Corona-effect voor het welzijnswerk in Bloemendaal in het karakteristieke pand van Welzijn Bloemendaal midden in het dorp. Het virus heeft geen nieuwe doelgroepen in beeld gebracht, aldus Van Buren, wel nieuwe vrijwilligers, mensen die meer tijd kregen en iets zinvols wilde gaan doen. Het jammer daarbij was dat veel bestaande activiteiten werden afgelast, andere werden online georganiseerd, zoals de wekelijkse koffietafel. “Maar dat haalt het niet bij een live-koffietafel”, zegt Johan. Dat geldt ook voor lezingen, die technisch goed online zijn te organiseren, maar de lol zit in de ontmoeting. 

Welzijn Bloemendaal logo 2

De praktijk van blended dienstverlening

De opkomst van blended dienstverlening, dus de combinatie online en offline, wordt nuchter beschouwd. Van Buren trekt de parallel met de introductie van de mobiele telefoon: “Eerst zei iedereen dat dat ding niet nodig was en nu heeft de halve wereld er twee op zak. Dus het komt, zoals het komt”, zegt hij. Voorlopig is er capaciteit om extra aanbod aan te kunnen. Met enthousiaste vrijwillige inzet en wat efficiënter werken kom je al een heel eind. Digitale oplossingen ziet hij nu vooral als nuttig voor de interne organisatie (minder administratief werk, meer tijd voor primaire taken) en betere informatie bijvoorbeeld over doelgroepen waarop welzijn zich wil richten. 

Als voorbeeld komt aan de orde de jongeren die in de kostbare jeugdhulpverlening zitten. Als je hen met preventief werk uit dat circuit kunt houden, dan bespaar je veel geld. Op basis van goede data en juiste analyses is bij benadering te achterhalen hoe de probleemgroep van de toekomst er nu uitziet. Daarop kunnen dan interventies worden uitgevoerd. Effecten hiervan zijn pas op langere termijn zichtbaar en dat geldt voor nagenoeg al het preventieve werk. Welzijn is geen antibioticum waarbij je na drie dagen al effecten ervaart. Zo werkt het niet. Gelukkig wordt de waarde die welzijn toevoegt door de huidige pandemie beter gezien. Het gevaar dreigt dat naarmate Corona historie wordt, de waarde die welzijn toevoegt wordt gemeten langs de meetlat van een antibioticum, de korte termijn. Om de bezuinigingskaart “Terug naar AF” te omzeilen zal Welzijn meer dan voorheen haar portfolio – de “menukaart”- moeten samenstellen op basis van de feiten (goede data en gedegen analyses) en deze met verve verkopen aan de politiek.

De toekomst na corona

Op de terugweg kleuren de statige Bloemendaalse lanen ineens lentegroen. Daarachter schuilen fraaie villa’s met fleurige tuinen, waar eenzaamheid, vervreemding en andere problemen óók aan de orde zijn, zo weet Johan inmiddels. Voor zijn begroting 2022 heeft hij veel concrete ideeën deze aan te pakken, met feiten onderbouwd. Een verhuizing naar het pand van de plaatselijke bibliotheek is één van de plannen. Het gaat om “verbinden en ontmoeten”. “Ons huidige pand, hoe mooi ook, is niet een plek waar je gemakkelijk even binnen loopt, de bibliotheek is dat wél.”

Johan van Buren Welzijn Bloemendaal