De EffectenMonitor - adsysco.nl
De EffectenMonitor

29 maart 2021

De EffectenMonitor geeft welzijnswerk meetbare handen en voeten

Inzicht in de effecten en resultaten van welzijnswerk is relevant en tegelijk niet eenvoudig. Relevant, omdat welzijnsinterventies door het preventie karakter vaker effectiever zijn dan zorginterventies. Niet eenvoudig, omdat welzijn een subjectieve beleving is (in tegenstelling tot een gebroken arm) en daardoor moeilijker te objectiveren. De Effectenmonitor is gestart vanuit de wens om welzijn meetbare handen en voeten te geven op onderwerpen die in de alledaagse leefwereld aan de orde zijn en die in elke welzijnsorganisatie spelen. Daartoe zijn in de loop van de tijd allerlei toepassingen ontwikkeld (mijnWijk, mijnBudget, mijnRelatie, mijnGezin, mijnWelbevinden, enz.).

De EffectenMonitor

De EffectenMonitor is een toepassing van het bekende gedragsveranderingsmodel van Prochaska en DiClemente dat ten grondslag ligt aan veel hulpinterventies. In oorsprong is het instrument ontwikkeld om effecten en resultaten te verantwoorden, maar vrij snel werd duidelijk dat het instrument ook ideaal is als leidraad van het gesprek tussen cliënt en professionele hulpverlener. Ook voor de communicatie tussen professionals onderling is de Effectenmonitor effectief. Het zorgt ervoor dat de verschillende disciplines die in een casus samenwerken, elkaar sneller begrijpen en aanvullen. Daarmee vormt het instrument een ideale verbinding tussen de 0e, 1e en 2e lijn.

De Effectenmonitor bestaat uit eenvoudig toegankelijke apps waarmee mensen zelf aan de slag kunnen gaan om meer grip te krijgen op de onderwerpen waarin zij verandering wensen. Zij krijgen een grafische weergave van hun situatie en een algemeen geformuleerd advies. Desgewenst krijgen zij een specifiek advies door professionals. Daarmee is het een online-hulpmiddel dat welzijnsorganisaties kunnen inzetten ter verbreding van de totale dienstverlening.

Relatiedag op 13 april 2021

Tijdens de AdSysCo-relatiedag op 13 april 2021 gaan we met Eelco de Winter in gesprek over de mogelijkheden om met de Effectenmonitor de capaciteit van welzijn en de impact van het welzijnswerk te vergroten. Tevens worden de resultaten besproken die inmiddels zichtbaar zijn. Bekijk de relatiedag-pagina voor het volledige programma en lees meer over het onderwerp ‘Positieve Gezondheid‘ dat ook aan bod komt. 

Hier kunt u zich opgeven voor de relatiedag. U bent van harte welkom.