Re:Action, VR-game tegen steekgeweld onder jongeren - adsysco.nl
Re:Action, VR-game tegen steekgeweld onder jongeren

10 september 2021

Steekpartijen door en onder jongeren nemen toe. Elke week staat er wel een incident in de landelijke kranten. MEE & de Wering wil niet toekijken hoe de situatie verslechtert en is in actie gekomen

VR ter voorkoming van geweld

Op 9 september werd het prototype van de VR-game ‘Re:Action’ gepresenteerd dat als doel heeft jongeren te weerhouden steekwapens of ander wapentuig bij zich te hebben, laat staan te gebruiken. Deze game laat jongeren ervaren wat de risico’s zijn en hoe het anders kan. Daarna volgt het gesprek over die beleving. Deze aanpak wil het kritisch bewustzijn onder jongeren vergroten.

Re:Action steekgeweld

Steekgeweld onder jongeren

MEE & de Wering werd vorig jaar geconfronteerd met verschillende steekincidenten in haar werkgebied. Rob Hartings, directeur-bestuurder van MEE & de Wering, wilde alles op alles te zetten om het dragen van wapens onder jongeren te voorkomen en besloot een preventief middel te ontwikkelen dat aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Zoals bekend spenderen jongeren veel tijd aan gamen en zo ontstond het idee om een preventieve Virtual Reality oplossing te bouwen, samen met jongeren. De oplossing moet immers iets van hen zijn want dat spreekt meer aan.

De problematiek van het steekgeweld onder jongeren neemt sterk in omvang toe. Op steeds meer plekken gebeurt het. Ook zeer jonge kinderen zijn erbij betrokken, zowel jongens als meisjes. Een jongerenwerker zegt hierover dat onder steeds meer jongeren een gevoel van onmacht ontstaat als je geen mes bij je hebt. De één heeft een steekwapen bij zich en de ander moet volgen. Het steekwapen wordt ook gebruikt voor de onderlinge hiërarchie: hoe groter het mes, hoe belangrijker je bent. Deze oplossing beoogt deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Documentaire

Over de realisatie van het prototype van deze VR-oplossing, gebouwd door Games for Health, is een mooie documentaire gemaakt waarin de hoofdrolspelers aan het woord komen. AdSysCo is bij dit project betrokken omdat het een voorbeeld is van blended dienstverlening in de welzijnssector. Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheden!

Re:Action steekgeweld