ANWB AutoMaatje: beproefd, eenvoudig en toegankelijk - adsysco.nl
ANWB AutoMaatje: beproefd, eenvoudig en toegankelijk

16 juli 2021

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

Pietpraat met Simone van Leeuwen, programmamanager ANWB AutoMaatje

Toen Simone van Leeuwen een jaar geleden achter het stuur van ANWB AutoMaatje plaats nam, was het een bijzondere tijd. Door de Corona-lockdown waren de meeste ritten gecanceld, reeds afgesproken startmomenten van nieuwe locaties “on hold” gezet en gesprekken met nieuwe belangstellenden uitgesteld. Desondanks werden in Coronatijd ruim 67.000 ritten van medisch- of sociaal noodzakelijke aard verzorgd. Nu de mogelijkheden voor ANWB AutoMaatje ook verruimd zijn, wordt de draad weer opgepakt en is het tijd voor een nadere kennismaking.

“Het mooiste van ANWB AutoMaatje is dat het zo makkelijk en toegankelijk is”, zegt Simone. Gemeenten die kiezen voor dit landelijke sociaal vervoersprogramma krijgen een succesformule met alles erop en eraan op een presenteerblaadje aangereikt. Toegankelijk, omdat gebruik wordt gemaakt van bestaande middelen en structuren. Vrijwilligers met een eigen auto bieden mensen die minder mobiel zijn en niet in formele regelingen vallen sociaal contact en mobiliteit, veelal onder de hoede van een bestaande professionele welzijnsorganisatie. Economen spreken dan van een reallocatie van bestaande middelen en zo is het maar net.

Het is laagdrempelig en betaalbaar vervoer waardoor mensen met hulp van buurtgenoten weer aan het sociaal-maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen. De deelnemers betalen slechts een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 per kilometer aan de chauffeur. “De deelnemers krijgen de regie op hun eigen mobiliteit terug”, weet Simone.

ANWB AutoMaatje AdSysCo Simone van Leeuwen en Jan van der Toorn
Jan van der Toorn en Simone van Leeuwen, ANWB AutoMaatje

Maatschappelijke bijdrage

“Met AutoMaatje wil de ANWB een zichtbare maatschappelijk bijdrage leveren met mobiliteit voor iedereen”, aldus Simone. De ANWB heeft verstand van mobiliteit en vandaaruit is gestart, eerst met enkele pilots en daarna in rap tempo op steeds meer plekken in Nederland. Sinds 2015 hebben 86 gemeenten ANWB AutoMaatje omarmd. Eind dit jaar zullen dat er ruim 100 zijn en dan wordt ook de 300.000e rit verwacht. Samen met Jan van der Toorn, die veel coördinatiepunten helpt te starten en nadien begeleidt, is Simone bijzonder trots op deze resultaten.

 

De maatschappelijke bijdrage staat hoog in het vaandel van de ANWB en wordt ook kwantitatief gevolgd. Gemiddeld valt 6% van de bevolking in de doelgroep (verminderde mobiliteit, geen eigen auto, te grote afstand naar het openbaar vervoer, etc.). Van deze groep bereikt ANWB AutoMaatje gemiddeld 10%, in de ene gemeente wat meer en elders wat minder. Die 10% ziet Simone als een doelstelling, niet om af te rekenen, maar om van te leren. Zo weten we dat op de plekken waar enthousiaste vrijwilligers actief zijn die 10% eerder gehaald wordt. Doordat AutoMaatje alle gegevens vastlegt in RegiCare kunnen alle gegevens automatisch worden opgehaald. Zo is er op elk moment een actueel beeld van ANWB AutoMaatje beschikbaar. 

De redenen van gemeenten om mee te doen zijn vrij eenduidig: er is een belangrijk sociaal maatschappelijk probleem dat lokaal aangepakt moet worden, er is een beproefde landelijke aanpak die lokaal geen nieuwe investering of nieuwe organisatie vergt en er kan direct worden gestart. In landelijke gebieden waar het openbaar vervoer goeddeels verdwenen is, is ANWB AutoMaatje voor velen een haast noodzakelijke voorziening. Maar ook in stedelijke gebieden geldt dat een kilometer te ver weg kan zijn. AutoMaatje versterkt ook bestaande initiatieven zoals bijvoorbeeld de BoodschappenPlusBus doordat op meerdere manieren een vervoersoplossing kan worden geboden. Daarnaast is het concept flexibel waardoor er snel en relevant meerwaarde geleverd kan worden zoals bij de vaccinatieritten de afgelopen maanden.

Het merk “ANWB” straalt degelijkheid en vertrouwen uit en dat is voor iedereen aantrekkelijk. Het trekt nieuwe vrijwilligers en deelnemers aan die anders niet zouden worden bereikt. “Hier zijn we trots op en gelijk ook voorzichtig mee”, zegt Simone, “AutoMaatje is geen kortstondig initiatief. Mensen moeten ook volgende maand en volgend jaar op AutoMaatje kunnen rekenen.” Continuïteit van het programma is dus belangrijk. Daarom is een meerjarig commitment van de gemeente zo belangrijk net als de inbedding in een professionele organisatie. Vrijwilligers kunnen en willen heel veel als ze weten dat ze er niet alleen voor staan. De lokale professionals zijn daarom cruciaal, daar ligt de regie en de verantwoordelijkheid. De ANWB faciliteert waar mogelijk en gewenst.

ANWB Coordinatorendag 2019
De ANWB Coördinatorendag 2019 op de trap bij het ANWB Hoofdkantoor in Den Haag