“EEN MILJARD GELUKKIGE MENSEN” - adsysco.nl
“EEN MILJARD GELUKKIGE MENSEN”

18 oktober 2021

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

Piet praat met Sandra en Jurriaan van Rijswijk (Games for Health en &Happy)

Dit gesprek vindt plaats op een plek waar het al ruim 100 jaar broeit van innovatie. Een plek midden in Eindhoven waar van oudsher nieuwe ontwerpen het licht zien en grenzen worden verlegd. Het kantoor waar Frits Philips zijn eerste gloeilampen fabriceerde en dat recent van een gewisse ondergang is gered, is nu de habitat van Sandra en Jurriaan van Rijswijk, de oprichters van Games for Health en &Happy. Daarnaast biedt dit historisch pand een unieke ruimte aan kunstenaars om bezig te kunnen zijn met nieuwe grensverleggende ontwerpen.

Jurriaan en Sandra van Rijswijk Games for Health &Happy

Serious gaming werkt echt!

Zo wordt de geschiedenis van deze plek voortgezet. De productie van licht is geëvalueerd naar die van geluk, bij voorkeur voor een miljard mensen, zo is bij de voordeur van het pand te lezen. Sandra en Jurriaan zijn druk bezig met “serious gaming” waarmee bedoeld wordt dat levensechte gezondheids- en welzijnsproblemen van mensen spelenderwijs worden aangepakt. De ervaring toont aan dat deze spel-interventie vaak sneller leidt tot betere resultaten. Spelen leidt aantoonbaar tot een betere bewustwording, grotere acceptatie, en het eigenlijk ontwikkelen van een automatisch aanpassingsvermogen en daarmee tot een grotere geluksbeleving. “Mensen iets geven waardoor ze zelf ontdekken hoe ze zichzelf willen en kunnen aanpassen, daar gaat het ons om”, aldus Jurriaan. Dit zijn geen grootste hoog-over-kreten maar door onafhankelijk onderzoek bewezen resultaten van “serious gaming”. Om die reden worden een aantal games inmiddels door zorgverzekeraars vergoed, andere hebben aantoonbaar een belangrijke preventieve werking.

Welzijn is toe aan serious gaming

De ontwikkeling van de games is eerst en vooral werk voor gedragswetenschappers, medici, onderzoekers en ontwerpers en pas daarna voor programmeurs en marketeers. De games die wij maken worden tot nu toe vooral gebruikt door zorgorganisaties, maar een gebruik door welzijn ligt bijzonder voor de hand. “Waar ziekte het zorg-paradigma is, is geluk vooral het welzijnsparadigma”, benadrukt Sandra. “We gaan voor een miljard gelukkige mensen”, glundert Jurriaan en hij meent het ook nog.
Om welzijn meer te laten profiteren van deze mogelijkheden worden de games opgenomen in het Innovatiepakket dat aan RegiCare is gekoppeld. Door deze games op te nemen in de portfolio van een welzijnsorganisatie kunnen meer mensen op meer manieren worden geholpen. Hierdoor wordt de preventieve opdracht van Welzijn op een moderne en effectieve wijze ingevuld.

Games for Health

“We gaan voor een miljard gelukkige mensen”, glundert Jurriaan en hij meent het ook nog.
Om welzijn meer te laten profiteren van deze mogelijkheden worden de games opgenomen in het Innovatiepakket dat aan RegiCare is gekoppeld. Door deze games op te nemen in de portfolio van een welzijnsorganisatie kunnen meer mensen op meer manieren worden geholpen. Hierdoor wordt de preventieve opdracht van Welzijn op een moderne en effectieve wijze ingevuld.
Voor meer informatie over het Innovatiepakket en de games die daarin zijn opgenomen laat hier dan je email adres achter.