Eigenaarschap heeft een sleeptouw nodig - adsysco.nl
Eigenaarschap heeft een sleeptouw nodig

4 mei 2021

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

Eigenaarschap: dé succesfactor

De toegevoegde waarde van RegiCare, of van welk ander systeem dan ook, staat of valt bij een juist, breed en betrokken gebruik ervan. Dat gaat verder dan het beschikken over een goede applicatiebeheerder. Het gaat over het eigenaarschap, een begrip waar menig organisatie mee worstelt en tegelijk de kern is van mensen en organisaties die iets willen bereiken.

Het eigenaarschap is een houding waarmee taken en verantwoordelijkheden worden opgepakt. Eigenaarschap neem je vanuit een eigen motivatie. Je pakt de regie en maakt afspraken, bijvoorbeeld over het gebruik en spreekt mensen daarop aan. Je kunt als applicatiebeheerder gewoon je werk doen, maar het gaat om de motivatie om in de lijn van de missie en doelen van de organisatie én de persoonlijke ambities te excelleren in die taken en verantwoordelijkheden. Het samenvallen van deze vormen van eigenaarschap behoeft geen toevalstreffer te zijn. Het management kan hier methodisch aan werken en dat begint bij henzelf.

Werken voor een nieuwe werkwijze

De keuze om RegiCare organisatiebreed in te zetten is een uitwerking van een vaak ingrijpend keuzeproces over de vraag “waarom zijn wij op deze aarde”. De inzet van RegiCare is vooral de tactische keuze om alle primaire processen in één systeem te beheren. Een dergelijke keuze is onderdeel van een nieuwe werkwijze. Die nieuwe werkwijze ontstaat niet vanzelf. Er moet een eigenaar zijn die mensen op sleeptouw neemt om dit te realiseren. Inhoudelijk is dat sleeptouw de strategie, missie en doelstelling van de organisatie. Daarnaast zijn enthousiasme, drive en communicatieve vaardigheden nodig. Naarmate het sleeptouw krachtiger is brengt het meer mensen in beweging en zijn resultaten beter zichtbaar.

Personen bekijken iets op tablet

Geborgd eigenaarschap

Het eigenaarschap van RegiCare moet goed geborgd zijn. De eigenaar hoeft geen verstand van computers te hebben (enige affiniteit is meegenomen), maar moet zich gesteund weten door een krachtig sleeptouw. Misschien is de eigenaar de applicatiebeheerder, een key-user of een manager maar in elk geval iemand die snapt wat de toegevoegde waarde van RegiCare moet zijn. Die persoon moet de ruimte krijgen om de gewenste toegevoegde waarde te realiseren en daarvoor beloond worden met erkenning, inspraak, bevoegdheden, etc. Beloningen die passen in de ambitie en motivatie van de eigenaar en veelal gaat het dan niet om geld.

Ten slotte en als welgemeende suggestie: een goed belegd eigenaarschap rondom RegiCare levert veel meer op dan alleen applicatiebeheer. Als deze twee kunnen samenvallen in één persoon dan ben je spekkoper. Als u moet kiezen, kies dan voor de eigenaar!