Over pluriform en uniform - adsysco.nl
Over pluriform en uniform

15 oktober 2020

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

Pluriform aan de voorkant

Welzijnsorganisaties staan midden in onze pluriforme maatschappij met verschillende doelgroepen en problematieken, die zich vertalen naar verschillende expertises en methodieken die worden ingezet. Welzijnsorganisaties zullen dus keuzes maken wat zij willen en kunnen doen. In deze keuzes profileren zij zich wat resulteert in een pluriform landschap van welzijnsorganisaties als afspiegeling van de samenleving. Organisaties profileren zich dus in hun afstemming op de externe omgeving, zoals dat zo mooi heet. Pluriformiteit aan de voorkant, kun je zeggen.

Uniform aan de achterkant

Vervolgens is het interne afstemmingsproces aan de orde, waarmee de vertaling wordt bedoeld naar werkprocessen en daarbij behorende competenties en middelen, zoals de ICT. Naarmate de welzijnsorganisatie meer “ballen in de lucht houdt” neemt de complexiteit en diversiteit van de interne werkprocessen toe en is de aansturing ervan ingewikkelder en vaak ook kostbaarder. De vraag is dan hoe we de complexiteit en diversiteit “aan de achterkant” beter in de hand houden.

Met de keuze om bijvoorbeeld maaltijden of mobiliteit als dienst te verlenen, gaat het vervolgens om de vraag hoe de achterliggende werkprocessen worden ingericht. In de praktijk zien we echter veel verschillende wielen in de vorm van verschillende oplossingen en werkprocessen en bijbehorende verschillende vormen van ICT-ondersteuning. Je kunt dan het wiel opnieuw gaan uitvinden omdat je denkt dat jouw situatie echt een eigen wiel nodig heeft. Of je maakt gebruik maken van een bestaand wiel, dat vanzelfsprekend lijkt. 

Dit leidt natuurlijk tot een evident hogere druk op het applicatiebeheer (meer systemen, meer koppelingen, meer maatwerk, moeilijkere rapportages, etc.) en dus toenemende ICT-kosten. “De ICT is zo duur”, hoor je dan, terwijl de kosten juist zitten de pluriformiteit aan de achterkant door steeds het wiel zelf uit te vinden. Dat kan anders, vinden wij.

Gestandaardiseerde automatisering

In RegiCare zijn standaard talloze werksoorten en methodieken opgenomen en uitgewerkt naar vast te leggen gegevens en rapportages. Het is een bestaand wiel waarover goed wordt nagedacht en in de praktijk uitvoerig beproefd. Naarmate de interne werkprocessen dichter bij deze standaarden liggen en hierop steeds minder uitzonderingen worden toegelaten, vermindert de complexiteit en diversiteit ervan en daarmee ook de (ICT-)kosten. Om deze reden kiest RegiCare voor de automatisering “aan de achterkant” voor uniformiteit.