PietPraat met Kirsten Zitman, Directeur BUZZ Leiden - adsysco.nl
PietPraat met Kirsten Zitman, Directeur BUZZ Leiden

17 september 2021

Piet de Groot, mede-oprichter van AdSysCo, bespreekt in zijn columns
– PietPraat –
zaken binnen het sociaal domein.

In gesprek met Kirsten Zitman, Directeur BUZz Leiden

“BuZz staat voor zoemende bijen die druk samenwonen in een honingraad, één van de sterkste bouwconstructies in de natuur.”, vertelt een glunderende Kirsten. “Een stevige samenleving bouwen waar mensen goed kunnen meekomen, daar staan we voor. Dat betekent dat iedereen in Leiden over basisvaardigheden moet beschikken en dat is niet vanzelfsprekend en dus gaat BuZz daarmee aan de slag”, vervolgd deze enthousiaste directeur.

Kirsten Zitman BUZZ Leiden
Kirsten Zitman, directeur BuZz Leiden

BuZz zet Leiden in haar basiskracht

BuZz spreekt met inwoners over hoe zij geholpen willen worden waarna zij in contact worden gebracht met een passend programma. Dit is in samenwerking met bestaande initiatieven. BuZz verbindt en houdt de vinger aan de pols om de resultaten goed te volgen. Daartoe wordt de Participatieladder als meetinstrument gebruikt. Soms is er geen bestaand aanbod voorhanden. Dan gaat BuZz zelf aan de slag, maar eigen initiatieven worden zo snel als mogelijk is overgedragen aan partners. Met de handen vol, kun je immers geen nieuwe kansen grijpen.

Het doel is om jaarlijks minimaal 750 mensen bij BuZz in trajecten te ondersteunen waarin iedereen tenminste twee stappen op die ladder stijgt. Dat is de ambitie en om dat in te vullen is een proactieve en zichtbare profilering nodig. Met zes verschillende wijklocaties lukt dat deze jonge organisatie goed. De inzet van digitale instrumenten zal geleidelijk worden uitgebreid. BuZz gebruikt nu vooral Whatsapp en enkele andere digitale communicatievormen. Over de introductie van een nieuwe leeromgeving wordt nagedacht. Kirsten hanteert hier een voorzichtig beleid omdat de doelgroep vaak de digitale vaardigheden ontbeert.

Rapportages met RegiCare

BuZz is één van de weinige welzijnsorganisaties die zich enkel richt op het versterken van de basiskracht van inwoners. Dat is ook de bedoeling van Gemeente Leiden, want circa 12% van haar inwoners behoort tot deze doelgroep en dat getal moet naar beneden. In samenwerking met een onderzoeksbureau is een vrij nauwkeurig beeld verkregen van deze doelgroep. Dat beeld verandert doorlopend, dus BuZz herhaalt dat onderzoek om het actueel te houden. Zo wordt ook gekeken naar de KPI’s die met de gemeente worden afgesproken. Die zijn niet in beton gegoten maar laveren mee met gewijzigde omstandigheden. 

Daartoe is het noodzakelijk een goed kompas te hebben en bij BuZz is dat RegiCare. Kirsten is zeer te spreken over de rapportages die RegiCare biedt rondom de KPI’s en resultaten op wijk- en buurtniveau. De registratiediscipline wordt steeds beter doordat de rapportages consequent worden teruggekoppeld naar de medewerkers. Zij zien direct welk voordeel zij hebben als de data juist, actueel en compleet zijn. Als zij de goede data leveren, krijgen zij de goede informatie terug en dat motiveert enorm. Zo gebruikt BuZz haar gegevens om doorlopend goed geïnformeerd te zijn. RegiCare is bedoeld om dat mogelijk te maken.